Lage bedragen

Lage bedragen.

Vaak wordt de gerechtelijke incasso van vorderingen van kleine bedragen achterwege gelaten omdat de kosten niet op wegen tegen de baten. Het moet dus duidelijk zijn dat een gerechtelijke incassoprocedure financieel haalbaar zal zijn.

Indien de vordering laag is en de vordering is niet betwist dan is het wel raadzaam om deze te innen.

Wel zullen de voorschotten (ambtelijk kosten) die verlangd worden om deze vordering via de rechter op te eisen, na de executie van het vonnis aan u terug storten.