Kosten gerechtelijke incasso

Kosten van een gerechtelijke incasso.

Tijdens minnelijke of gerechtelijke incasso procedure proberen wij de gemaakte kosten volledig te verhalen op de debiteur.

Incasso kosten zijn kosten die nodig zijn om een vordering zonder tussenkomst van de Rechter betaald te krijgen.

Fingarg – Debiteurenbeheer verhaalt deze kosten op de debiteur.

 

De zo genoemde ambtelijke kosten zijn:

Voor de gerechtsdeurwaarder om de dagvaading te betekenen.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0012638/geldigheidsdatum_20-06-2013

 

Griffierechten zijn de kosten van het gerechtshof en de kantonrechter.

http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/Pages/Griffierecht-sector-Kanton.aspx

 

Daarnaast geven wij u inzicht in de verhouding tussen de kosten en de baten van het gerechtelijke incasso proces.

Wij proberen telkens met de minste kosten het maximale resultaat te bereiken.

Indien op voorhand voorzienbaar is dat de inbaarheid van de vordering niets oplevert, kan worden geadviseerd om de vordering af te boeken als oninbaar en de afgedragen BTW terug te vorderen van de belastingdienst.

Executie van het vonnis mag alleen door gerechtsdeurwaarders worden uitgevoerd.  Ook deze kosten zullen op de debiteur worden verhaald.

Voor terug te vorderen BTW ga naar de site www.belastingdienst.nl