Duur van gerechtelijke incasso

Duur van gerechtelijke incasso.

Wanneer er door de debiteur geen verweer wordt gegeven, dan wordt de debiteur bij verstek veroordeeld tot betaling. Doorgaans zal de rechter dan een vonnis uitspreken binnen twee weken nadat de dagvaarding bij de rechtbank is ingeschreven.

Indien de debiteur verweer zal voeren, duurt een proces langer. Voor het voeren van verweer, en voor de mogelijkheid om daarop te reageren, wordt een procedure doorgaans aangehouden met een termijn van vier tot zes weken.

Nadat een debiteur zijn verweer heeft gegeven, gelast de rechter vaak een mondelinge behandeling bij de rechtbank (comparitie= Een gerechtelijk bevel om persoonlijk te verschijnen van partijen, om nadere uitleg te verstrekken.) Dit om de rechter voor te lichten over de feitelijke achtergrond en te onderzoeken of partijen het alsnog met elkaar eens kunnen worden. Een eventuele regeling welke tijdens de comparitie tot stand komt, wordt vastgelegd in een proces-verbaal. Daarmee is de procedure beƫindigd.

Indien partijen tijdens een mondelinge behandeling niet tot een regeling komen, dan zal de procedure doorgaan en worden aangehouden om de rechter in de gelegenheid te stellen om vonnis te wijzen; om uitspraak te doen. In ingewikkelde kwesties kan aan partijen de gelegenheid worden gegeven om hun standpunten nog eens een keer schriftelijk uit een te zetten.

Als de rechter vonnis wijst dan hoeft dat nog geen eindvonnis te zijn. Dit kan ook een tussenvonnis zijn. Een vonnis waarbij een bewijsopdracht wordt verstrekt of waarbij een deskundigenonderzoek wordt gelast. De gehele gerechtelijke incasso procedure kan in tijd variƫren tot een jaar en soms nog langer.